Modulering av tarm-hjärn-axeln genom probiotiska tillskott i en musmodell på fetma

Vårt övergripande mål är att visa att nya bakteriestammar kan förebygga fetma och associerade komorbiditeter. Detta prekliniska koncepttest avser att testa effekten av 4 anaeroba butyratproducerande bakteriestammar på reduktion av tarminflammation, främjande av metabolisk hälsa och förbättring av hjärnfunktionen. Lovande stammar kommer att utvärderas ytterligare i kliniska prövningar, och sedan utvecklas till mervärdesmat (eng. functional food) eller tillskott för nästa generationens probiotika.