Modell till en ny basutställning om Malmö 1870-idag

Boende, framför allt skolelever, i Malmö och Skåne får en ökad förståelse för historiens påverkan på hur staden, och världen, ser ut idag. En ytterligare effekt är att modellen blir naturlig samlingsplats, och därmed utgångspunkt för museets pedagoger i en stor och komplex utställning. Dessutom får båda institutionerna möjlighet till metodutveckling och stärkt samarbete.