Miljövänligt smörjmedel stabiliserat med obehandlad havreolja

För att skydda kommande generationer och vår natur måste vi ersätta fossilbaserade produkter med nya miljövänliga produkter så fort som möjligt. Smörjmedel och kylmedel är sådana material. Den globala miljövänliga smörjmedelsmarknaden kommer att nå över 4,5 miljarder dollar till 2027 (<3 % av den totala marknaden). Vi utmanar oss själva att framställa ett nytt konkurrenskraftigt biologiskt nedbrytbart smörjmedel baserat på lokala växter med låg produktionskostnad men med en fantastisk potential.