Medeltidens Lund – att levandegöra en svunnen tid

Under ett antal år har elever och lärare arbetat med att skapa förslag för att synliggöra Lunds historia och göra den mer angelägen och intressant för besökare och kommuninvånare. Arbetet har skett inom ramen för Historieprogrammet, men projekten har även varit av samverkande natur, då flera andra program, skolor, universitet och näringslivsaktörer har arbetat tillsammans. Syftet med projektet är trefaldigt, det pedagogiska syftet är unikt, att lära eleverna någonting de bör kunna men som de aldrig kan lära sig i någon annan skola. För det andra ett bildningssyfte – att förmedla historia! Det tredje syftet är långsiktigt – att skapa business av historia – en ny näring i staden Lund: Historisk Turism.