Matematisk modellering av streptokocker i olika miljöer

Flera av de mest dödliga bakterierna i världen växlar mellan att orsaka symptomatiska infektioner och asymptomatiskt bärarskap, där de inte skadar sin värd. En av dessa är grupp A streptokocken (GAS). GAS har ett reglersystem som slår av och på virulensfaktorer, det vill säga molekyler som orsakar symptom och skada hos patienten. Vårt projekt syftar till att förstå beteendet hos detta reglersystem med ett särskilt fokus på reglermolekylen Mga, eftersom den har en direkt effekt på flera viktiga virulensfaktorer.