Management by Heart for Young Leaders

Med Management by Heart for Young Leaders vill vi genomföra ett erfarenhetsbaserat ledarskapsprogram för ungdomar och gymnasister i övre tonåren, där deltagarna uppmärksammas på det humanistiska förhållningssättet, så att de i det stora och det lilla kan verka för en hållbar värld som bygger på mångfald och fredlig samexistens. Programmet skall ses som ett komplement till samvaron i hem och i skola och vill främst inspirera deltagarna att utveckla sin fulla individuella potential genom att se sig själv, vilja sig själv och att våga vara sig själv. Programmet syftar till att ge ungdomar insikt, närvaro och utveckling genom samtal, erfarenhet och förtroende.