Management by Heart for Young Leaders

Programmet syftar till att ge ungdomar och gymnasister i övre tonåren insikt, närvaro och utveckling genom samtal, erfarenhet och förtroende. Och på detta sätt göra dem uppmärksamma på det humanistiska förhållningssättet, så att de i det stora och det lilla kan verka för en hållbar värld som bygger på mångfald och fredlig samexistens.