Malmökvinnor berättar

Det finns få böcker om kvinnohistoria i Malmö. Här samlas dokumentation i form av ”oral history” från nu levande kvinnor som på olika vis varit med och format sitt 1900-tal. Detta medför att bilden av Malmös historia blir mer sammansatt och utförlig. Boken kan läsas av alla historieintresserade och också användas som studiematerial i skolor och studiecirklar.