”Malmö Barns berättelser om Mat och odling” samt Odlarskola under sommarlov

Syftet är att stimulera barn och vuxna så att de får en ökad förståelse för och kunskap om hur mat kommer till och ett större intresse för ekologisk odling och närproducerad mat. Vi vill involvera Malmös barn och lyssna på deras tankar och uttryck runt odling och mat eftersom vi anser att barnen inte alltid får utrymme att synas, inte heller få göra sina röster hörda. Vi vill därför lyfta fram varje individ och låta dem berätta sin historia och sina erfarenheter. Tillsammans med foto (frivilligt) får barnet presentera sig. Presentationen skall sedan hängas som en utomhusutställning på Malmö Museer, för besökare att beskåda under sommaren. Nyttan ar att skapa en pedagogik som tilltalar barnen och öka inlärningen.