Lydia Wahlström – en biografi

Boken om Lydia Wahlström ska sprida kunskap om en tongivande person i den svenska kvinnorörelsen under 1900-talet. På så sätt synliggör projektet kvinnors insatser i vår samhällsutveckling och deras kamp för jämlikhet. Det ger en bred allmänhet en djup inblick i en aktiv kvinnas liv och verksamhet och kvinnors arbete för jämställdhet. En noggrann arbetsmetodik och ett omfattande arkivarbete ger underlag för framtida forskning inom svensk kvinnohistoria.