Lukaspassionen

Lukaspassionens konstnärliga idé var att komponera ett verk som utgår från barocken (Bach) med stilistiska utflykter i modernare stilar. De barocka partierna ackompanjerar Lukasevangeliets bibeltexter och Göran Greiders kraftfulla nutidstexter om missiler och lidanden, ackompanjeras av modernare stilar. Verket är praktiskt att programsätta för kyrkor som inte har råd med Matteuspassionen och liknande dyra produktioner. Syftet med projektet är att tillgängliggöra ett unikt verk på den internationella marknaden. En CD-inspelning med den solist som är tilltänkt för den internationella premiären av den tyska översättningen, är en avgörande viktig dokumentation för verkets internationella framgångar.