Lokala nyheter för ALLA barn lockar till skrivning, nyhetsläsning och lokalt engagemang

MiniBladet – barnens nyhetsmaterial, vill locka barn tidigt till nyhetsläsning. Genom spännande läsning och stimulerande kringmaterial får barn idag genom MiniBladet intresse för globala nyheter. Nästa steg är att utveckla barnens lokala nyhetssajter så information även ges om händelser i närområdet, både genom artiklar skrivna av MiniBladets reportrar, och genom barnens egna reportage. Syftet är att i ett gränsöverskridande samarbete utveckla ett lokalt nyhetsmaterial som inkluderar ALLA barn, en Malmömodell där barnens nyheter är lika viktiga som världsnyheter.