Logikprogrammering som verktyg för kunskapsrepresentation och vetenskaplig slutledning – En utbildning för forskare

Syftet är att erbjuda akademiska forskare i olika ämnen (i Sverige och internationellt) utbildning i hur logikprogrammering kan användas för att skapa mer exakta teorier, för att dra mer korrekta slutsatser och för att generera ny kunskap. I förlängningen är detta betydelsefullt eftersom vetenskapliga teorier används för att hjälpa människor, förbättra samhällen och förbättra naturmiljön. Tanken är att forskare ska kunna köpa utbildningspaketet till ett skäligt pris.