Local Food Nodes

Syftet är att utveckla en gränslös och öppen digital plattform, (Local Food Nodes), för organisering av lokala utlämningsplatser för lokal mat. Alla handel sker direkt mot producenten, vilket innebär att plattformen inte hanterar någon form av försäljning eller administrerar betalningar. Enbart medlemsavgiften hanteras genom plattformen. Detta stärker bärigheten hos lokala småproducenter som ett led i att främja lokal utveckling, men kanske framförallt för att skapa hållbara lösningsvägar för konsumenter att få tillgång till lokalt producerad mat, direkt från ursprungskällan. Detta som ett led i att styra om våra samhällen mot mer skonsamma och hållbara matförsörjningsmöjligheter, genom att på detta vis korta livsmedelskedjorna styrs pengaflöden om till direkt mellan ursprungsproducent och slutkonsument.