Lära med Hästar – självstärkande utbildningsprogram för barn och unga

Att genom Lära med Hästars unika metod inspirera till och möjliggöra gränsöverskridande samarbeten mellan den lokala ridskolan och offentlig sektor. Den svenska ridskolan är unik i världen, både när det gäller omfattning och tillgänglighet. I Sverige finns i snitt 1,5 ridskola i varje kommun, ofta med kommunalt stöd, vilket ger mycket goda förutsättningar för folkhälsofrämjande insatser i samarbete med hästen.