Läkemedel och folkhälsa

Syftet är att skriva en populärvetenskaplig version i bokform av avhandling ”A pill for the ill? Depression, medicalization and public health”. Avhandlingen består av fyra delarbeten. Det övergripande syftet är tvådelat. Dels att beskriva och analysera patienters erfarenheter med antidepressiva läkemedel som behandling för depression, utifrån hur dessa uttrycks i biverkningsrapporter. Vidare att föra en diskussion om vad det innebär att psykisk ohälsa är ett stort folkhälsoproblem.