Läkaren som patient. Dokumentära och litterära vittnesmål under 1900- och 2000-tal

Planen är att omarbeta en avhandling till en populärvetenskapligt hållen bok. Det finns flera lämpliga förlag för detta ändamål som ger ut vackra och genomarbetade böcker med lärdomsanknytning. En bok av detta slag skulle fylla en viktig funktion för läkarkåren i Sverige genom att ge vägledning i hur egen ohälsa kan hanteras.