Kvinnoorkestern och Evelyn Glennie

Idén med en helkvinnlig orkester är att främja det interna samarbetet men också att verka som förebilder för kvinnor. Vi vill inspirera unga flickor att våga satsa genom vår kvinnliga representation. En helt kvinnlig orkester skapar nya, eller utmanar omedvetna förväntningar, på vem som står på dirigentpodiet, har ledande positioner i en orkester och är kompositör av musiken. Riktar sig mot människor i alla åldrar och könstillhörigheter.