Kunskapsprojektet Löddeköpinge Stavkyrka

Viking Foundation är en ideell förening som arbetar med rekonstruktion av ett vikingatida kulturlandskap med odlingar och byggnader, kunskapsspridande och med att ge en mer nyanserad och verklighetsnära bild av skånsk vikingatid. Den första stavkyrkan (1025) är en av Skånes tidigast daterade kyrkor och den äldsta kända utanför Lund. Stavkyrkan ska rekonstrueras i full skala och på sin ursprungliga plats.