Kunskapsklubben

Kunskapsklubben vill ge publiken upplevelser av forskning och kunskap som varar för livet, genom att kombinera några av vår tids bästa tänkare med ett sceniskt uttryck som engagerar och involverar publiken. Med hjälp av interaktiva moment skärps publikens uppmärksamhet och förmåga att minnas. Publiken prövar sina kunskaper i mötet med forskarna och lärandet förstärks genom mötet med kultur. Kunskapsklubben ska utvecklas till en regional samlingsplats för kunskap och för det livslånga lärandet.