Kultur för fler — RTIC

Idag finns inget digitalt rum där pianister, orkestrar, gatukonstnärer, komiker, dansare (och många, många fler) enskilt eller i grupp kan presentera sig själva och sedan också interagera med varandra inom olika kulturella former. I affärslivet finns Linkedin, inom forskningen har vi Academia, men inom kulturens område finns inget självklart forum för presentationer av artisterna, av verken och viktigast av allt: för interaktion med publiken. Vi är i färd med att skapa en unik plats som blir relevant för såväl kulturarbetare som för publik. Detta blir en plats som hjälper kulturen och dess stjärnor och aktörer att synas och skapa synergier över annars svåröverbryggbara kulturella gränser.