Kukuri och klimatmysteriet tour on bike

Kukuri erbjuder en interaktiv klimatsaga riktad till barn. Syftet med projektet är att klimatsagan/workshop Kukuri och klimatmysteriet (tidigare Din osynliga granne) ska nå ut till en större publik, genom uppsökande mobil verksamhet som fungerar även utomhus, sprida varumärket, samt färdigställa en bok och ge ut den. Det handlar om att utbilda barn om rätt väder för växter, att vi är beroende av växter för att få mat. Varför det är varmt på jorden, vad gaser är och hur de förändrar klimatet. Kunskap kring hur olika sorters mat, transportmedel och levnadssätt påverkar klimatet.