Konsten att bli Skånsk

Bokprojekt där författare från vetenskap, kultur, media och idrott beskriver mötet med det skånska i en mångkulturell, dynamisk region. Tillsammans kommer det att nyansera den något förenklade bilden av vad det skånska står för idag.