Konsertprojekt

Makross är en jazzgrupp och varje konsert skiljer sig alltid från den andra då musiken i större delen är helt improviserad. Genom att möta andra musiker p scenen skapas en ny dialog och ett nytt samspel som tydligt visar publiken att jazzmusik kan gå olika vägar och ta olika form. Projektet syftar till att sprida musiken till en bredare målgrupp och att bjuda in till denna konstnärliga process som äger rum vid mötet med andra musiker utanför bandets konstellation.