Kompetensutveckling av Mattecentrums volontärer

Mattecentrumär en ideell förening som sedan 2008 erbjuder Gratis läxhjälp inom Matematik till barn och unga. Föreningens syfte att öka kunskapen i matematik bland Sveriges skolelever.

Vi vill verka för en likvärdig kunskapsinhämtning och att öka kunskapen i och intresset för matematik. Vår verksamhet består av både fysiska räkne/mattestugor samt digitala plattformar där vi hjälper barn som behöver extra stöd i matematik eller bara dom elever som brinner för ämnet och vill utvecklas samt bli mer inspirerad. Mattecentrum har i dagsläget ca: 500st volontärer och finns på ett 30-tals order runt om i landet där Malmö och Lund är en av dom större och mer aktiva föreningarna i vår verksamhet.

Målet med Mattecentrums verksamhet är att ge barn och unga en ökad förståelse samt bättre självförtroende i matematik. Kunna lyfta matematikens möjligheter i samhället och samtidigt motivera och inspirera till kunskap på ett lustfyllt sätt.

Mattecentrum riktar ett stort tack Sten K Johanson Stiftelse så med sitt bidrag gör att vi kan fortsätta kompetensutveckla våra volontärer och projektledare i både Malmö och i Lund under 2020.