INASCON 2020

INASCON (International Nanoscience Student Conference) är en årlig internationell vetenskaplig konferens som år 2020 anordnas för 14:e gången. Detta år har Lund fått äran att vara värd för evenemanget, som organiseras helt av studenter från Lunds Universitet. Styrelsen har bestått av fem tjejer som alla pluggar på LTH:s civilingenjörsprogram inom teknisk nanovetenskap och runt 30 andra studenter har hjälp till. INASCONs huvudsyfte har varit att lyfta intresset för nanoteknologi genom att skapa en gemensam plattform som uppmuntrar till utbyte av ideer mellan såväl studenter från universitet över hela världen till välkända forskare inom fältet. Konferensen har också haft som mål att framhålla teknikens potentiella lösningar för framtiden, uppmuntra till innovation inom naturvetenskapliga fält, samt skapa nya nätverk mellan studenter, akademi och industri.

På grund av läget i världen fick styrelsen i mars ta det tuffa beslutet att göra konferensen digital. Det digitala formatet möjliggjorde att anmälningsavgiften kunde tas bort och att deltagarna fick minskade kringkostnader, vilket ledde till att fler kunde delta efter sina egna förutsättningar. Konferensen ägde rum mellan den 11:e och 13:e augusti 2020 och fick positiv respons från såväl studenter som erkända forskare. Över 1000 personer från hela världen anmälde sig för att delta och lyssnade på bland annat nobelpristagaren Ben Feringa och Heiner Linke som är chef för NanoLund, Lunds universitets center för nanovetenskap.