Kompetensutveckling av Mattecentrums volontärer

Genom att utbilda och engagera våra volontärer och projektledare så blir målen på lång sikt: att ge barn och unga en ökad förståelse, ett bättre självförtroende i matematik, samt positiva erfarenheter av ämnet. Detta leder förhoppningsvis till en förändrad syn på matematik och att vi kan bidra till att göra matte mer attraktivt. Vi tror detta hjälper eleverna att öka intresset och förståelse för matematik genom att ha starka förebilder (volontärer).