Kolhydratbaserade läkemedel mot vaginala infektioner

Kvinnospecifika sjukdomar är ett relativt sett underutvecklat område inom medicinen och vaginala infektioner är ett mycket stort och delvis dolt problem där det idag inte finns någon effektiv behandling. Denna nya, effektiva behandling mot både svamp och bakteriella infektioner i underlivet kommer att leda till både minskat lidande och samhällsekonomiska vinster.