Klimatsmarta Mjölkproteiner

Projektet handlar huvudsakligen om att utveckla en alternativ metod för produktion av mjölkproteiner. Mjölkproteinet som vi fokuserar på är kasein (i mjölk finns även vassleprotein), som är huvudbeståndsdelen i mejeriprodukter såsom ost och yoghurt. Produktionen kommer att ske genom så kallat rekombinant proteinproduktion som i stora drag utvecklas genom att tillföra en syntetisk gen (del av en DNA-molekyl) i en mikroorganisms DNA som i sin tur instruerar organismen att producera det eftersökta proteinet.