KIOSK

Syftet med detta projekt är att försöka få dessa individer att välja ”rätt” väg i framtiden, låta dem träffa fler vuxna, låta dem prova olika verksamheter, ge dem utbildning så att de upptäcker att om man vill kan man också lära sig och då kanske väcka ett intresse för studier. Erbjuda fler positiva vuxna förebilder därav minst hälften kvinnor. Ge dem verktyg för att undvika kriminella frestelser och att få dem att försöka komma bort från dessa miljöer.