Karolina Almgren Projekt Inspelning

Karolina Almgren Projekt är ett band bestående av 5 kvinnliga instrumentalister. Projekt ska ge möjligheter att röra sig mellan det typiska jazz-soundet och en mer kammarmusikkänsla. Genom att utnyttja instrumentens fulla potential så kan man röra sig mellan jazz, visa och klassiskt på ett nytt och spännande sätt. Det är bra för jazzscenen, som är i stort behov av fler band med en tydlig jämställd profil samt samarbete mellan musiker, som är från olika generationer och som har olika erfarenheter. Allt som är i kontrast till det som är normen behövs. Jazzscenen är fortfarande väldigt mansdominerad så här behövs tydliga jämställda initiativ