Kan konsten bidra till ökat hälsomedvetande?

Östra delen av Skåne med Tomelilla som exempel har högre sjuktal, lägre utbildningsnivå och sämre skolresultat än övriga Skåne. Parametrar som är viktiga för en positiv och varaktig samhällsutveckling såsom skola, bostäder, seniorboende är både eftersatt och behöver utvecklas med ett positivt nytänkande. Österlenakademien har som huvudsyfte att stödja näringsliv och kommun inom sina kunskapsområden medicin, hälsosamt boende, arbetspsykologi, konst, musik och litteratur. Boken ”Hälsa och Skönhet Öster om Leden” kommer ut under hösten 2013.