Kan hälsosymptom vid vistelse i fuktskadad byggnad elimineras med hjälp av en emissionsspärr?

Fuktskadade byggnadsmaterial kan emittera olika ämnen till inomhusluften och det misstänks att sådana emissioner kan ge symptom såsom astma, hudproblem, trötthet mm. Projektet kommer att medverka till att klarlägga detta eventuella samband. Om det visar sig att symptomen elimineras eller minskas kraftigt efter att emissionerna stoppats bör åtgärder för att minimera dylika emissioner få högre prioritet i folkhälsoarbetet.