Kan artificiell intelligens effektivt och tillförlitligt bedöma kvalité på kroppsrörelse och -kontroll?

Målet med projektet är att smart, snabbt och säkert bedöma rörelsekvalité i olika miljöer (tex av fysioterapeuter, arbetsterapeuter, ergonomer, inom idrott och på arbetsplatser) genom att utveckla och utvärdera en metod där artificiell intelligens bedömer rörelsekvalité via en mobilapplikation. Resultaten från mobilapplikationen kan guida rehabilitering och förebyggande åtgärder för att förbättra rörelsekvalité, vilket kan minska risken för skada/sjukdom, förbättra prestation och arbetsmiljö.