Internet of things and people på Malmö universitetsbibliotek

Syftet är att utveckla biblioteket som en plats för forskningskommunikation. Besökaren möts av en utställning om avancerad teknik, involveras aktivt och får ta ett kliv in i framtiden. Vad innebär ett uppkopplat hem? Hur kan data från våra transporter, vår energiförbrukning och vår hälsa användas på ett nyttigt sätt? Detta är frågor som ska belysas och ge besökarna möjlighet att reflektera över. Besökarna får också möjlighet att lära sig mer, ifrågasätta och diskutera universitetets forskning.