Innovation in Mind

Innovation in Mind 2014 – ”From Knowledge to Action” – är en årligt återkommande mötesplats som fokuserar på dialog, delaktighet och ”verkstad”. Fokus är på innovationer och förutsättningarna för att de ska kunna uppstå, att uppmuntra nya tankebanor, att bidra till ett bättre innovationsklimat och att vara en katalysator för nya samarbeten och konstellationer, genom att sammanföra dagens och morgondagens ”thinkers”, ”doers” och ”movers” representerande vitt skilda bakgrunder, kunskaper och tankebanor.