INASCON 2020

Vårt mål är att genom vårt stora ideella engagemang från många medlemmar skapa en vetenskaplig konferens av hög kvalitet. Vi siktar på cirka 150 deltagare som är studenter från olika stadier i sin universitetsutbildning, från olika lärosäten runt om i världen. Vårt mål är att dessa studenter ska känna att konferensen har varit värdefull för dem i sin framtida karriär, val av specialisering och inspiration för fortsatta studier.