Hur blir du idrottikalisk?

Projektet syftar till att bidra till mer kreativitet och bättre prestation genom att mixa idrott och musik. Projektet vill synliggöra den forskning som finns och bjuda in till nya möten över olika branscher, intressen, åldrar och geografisk tillhörighet. I projektet har vi valt att arbeta med fem olika idrottare som representerar varsin idrott och där dessa kan verka som förebilder och ambassadörer för projektet.