Home is where the music is

Projektet ”Home is where the music is” syftar till att arbeta med syriska kammarmusikgrupper verksamma i Sverige och Skåne för att utforska nutida musik från Syrien och genomföra uruppföranden av dessa. Under repetitionsprocessen inför konserten kommer de medverkande musikerna att föra en dagbok där de gör musikaliska reflektioner kring inövandet av repertoaren, men där de också får utrymme att berätta personligt kring livssituationen i stort ur ett vardagligt perspektiv om livet som musiker i exil. Dagboken följer en tankeprocess och verkar som en nyckel att förstå och lära känna den syriska musikaliska världen på ett djupare plan.