Historia genom Konst – produktion av pedagogiska filmer

Syftet med de pedagogiska filmerna är att ge gymnasieelever som inte har möjlighet att komma till museet tillgång till den kunskap och det material vi använder vid visningar och workshops. Filmerna kommer att kunna användas av lärare i ordinarie undervisning, alternativt fungera som en förberedelse inför besöket på museet. Filmerna betyder även mycket för att nå elever med funktionsvariation eller elever med begränsade möjligheter att delta på plats.