HI ON LIFE – CYBER ATELIER

Syftet med detta projekt är att skapa ett alternativt, mer hållbart system att tillverka och konsumera mode på. Att utmana det massproducerande slit-och-släng-systemet och visa att det går att göra saker annorlunda. Öka kläders upplevda värde och dess status som konsthantverk genom att föra beställare och tillverkare närmare varandra för att bli delaktiga i en gemensam process där skrädderi- och sömnadshantverket värdesätts och bevaras.