HeroSight- pilotprojekt med Augmented Reality som utbildningsverktyg i akutsjukvård

Med AR-teknik kan vi utbilda effektivare, spara samhällsresurser och miljön. Praktiska element i utbildning blir mer tillgängligt, vilket på sikt ger sjukhus, brandstationer eller utvecklingsländer möjlighet till simuleringsträning som tidigare inneburit för stora kostnader. Med bättre tillgänglighet för repetitiv övning höjs kvaliteten i arbetet och fler liv kan räddas. HeroSight är, både i kod och engagemang, en Impact Startup med vision att skapa positiv effekt för en miljard människor.