Gränsöverskridande kampanj om Agenda 2030

MiniBladet är en gratis nyhetstidning för barn som vill hitta nya sätt
att engagera barn i aktuella samhällsfrågor och värderingar. Vi vill
uppmuntra till att läsa och skriva samt skapa plattformar där barn kan
göra sina röster hörda.
Vi vill ta fram en årlig gränsöverskridande tävling med olika teman och
ser Agenda 2030 som ett unikt tillfälle och möjlighet att få till stånd
en samverkan mellan skola, näringsliv och andra verksamheter i Malmö. Vi
vill engagera barn att bli delaktiga tillsammans med vuxna i sin närhet
för att gemensamt arbeta mot en hållbar utveckling för vår stad.
Tävlingen kring Agenda 2030 kommer att gå av stapeln i januari 2021 för
skolor. Företag och organisationer inbjuds under hela läsåret att
medverka i denna hållbarhetskampanj kring de globala målen.
Resultatet blir en papperstidning med barnens bästa bidrag och en
utställning som invigs vid en manifestation mot slutet av vårterminen
2021 och sprids i hela staden. Intresserade företag förbereds också
inför kommande utmaningar där de tillsammans med barn får samarbeta
kring Agenda 2030.
Är du intresserad och vill du veta mer, hör av dig till Jennie Lindholm,