Biogel: ny stomme för skadade lungor

Våra lungor är en av de mest kritiska organen i kroppen, ansvarig för att växla koldioxid mot syre i blodet. Om lungans vävnad har fått kroniska skador kan den inte reparera sig själv och återfå sin funktionalitet. Idag är den enda tillgängliga behandlingen för nedsatt eller skadad lungvävnad en fullständig lungtransplantation vilket ofta skapar problem såsom försämrad organfunktion eller avstötning av organet på grund av oönskade rektioner från immunsystemet. Kroniska lungsjukdomar blir vanligare och vanligare runtom i världen, så vi måste finna alternativa behandlingar för att reparera och återskapa frisk, fungerande lungvävnad.

Vårt mål är att designa och skapa artificiell lungvävnad genom att använda en avancerad polymeriseringsteknik där vi använder biologiskt nedbrytbara material som är kompatibla med den mänskliga vävnaden. Denna produkt, en 3D-stommme, kommer vara ett gelliknande material med ihopkopplade kanaler och porer, precis som den naturliga lungvävnaden. Gelen kommer vara elastisk, flexibel och kan gjutas i olika former och storlekar. Den porösa gelstommen kommer användas som en ryggrad istället för det skadade området vilket tillåter nya friska celler att växa och reproducera genom kanalerna. Eftersom gelen är gjort av biologiskt nedbrytbart material kommer det stegvis att brytas ned i kroppen och ersättas av ny vävnad och nätverk av celler och har tillslut helt ersätt det skadade lungområdet. Detta tillvägagångssätt kan ge patienter en andra chans att återhämta sig från sin sjukdom och få markant förbättrad livskvalitet efter behandlingen.

Projektet är en multidisciplinär studie, ett samarbete mellan Dr Solmaz Hajizadeh(Avdelningen för tillämpad biokemi, LTH) och Dr Linda Elowsson Rendin(Insitutionen för experimentell medicinsk vetenskap – gruppen för lungbiologi, BMC). Dr Hajizadeh försvarade sin doktorsavhandling i bioteknik på komposita polymera material 2012. Sedan dess har hennes forskning fokuserat på att använda både konventionella och nya polymeriseringsmetoder för att skapa och anpassa produkter vars olika tillämpningar kan vara vävnadsrekonstuktion och rening av protein. Dr Elowsson Rending försvarade sin doktorsavhandling i vävnadsrekonstuktion 2009. Sedan dess arbetar hon med biomaterial i regenerativ medicin. Hennes primära forskningsfokus är att förstå hur celler svarar på olika miljöer i hälsa och sjukdom samt hur vi kan guida eller styra cellaktivitet för att regenerera frisk vävnad.

Projektet kommer utföras i professor Lei Ye samt professor Gunilla Westergren-Thorssons grupper, från LTH och BMC.