Gränsöverskridande kampanj om Agenda 2030 MiniBladet vill hitta nya sätt att engagera barn i aktuella samhällsfrågor och värderingar

Vi vill uppmuntra till läsning och skrivning samt skapa plattformar där barn kan göra sina röster hörda. Vi ser Agenda 2030 som ett unikt tillfälle och möjlighet att få till stånd en gränsöverskridande samverkan mellan skola, näringsliv och andra verksamheter i Malmö. Vuxna och barn i gemensamma manifestationer och aktioner ger en större tyngd och stimulerar därmed samhällets engagemang i Agenda 2030.