Granskning av stipendier

Nu har våra specialister startat granskningen av de 580 inkomna ansökningarna från årets ansökningsperiod. Styrelsen kommer att, under maj månad, fatta beslut om vilka stipendier vi ska dela ut under 2015.