Elektroniskt ledstråk

Det elektroniska ledstråket, som fick stipendium 2014, är en ny typ av ledstråk som hjälp till synhandikappade att på ett enkelt och säkert sätt på egen hand förflytta sig i gatumiljö. Genom att utnyttja s.k. RFID-teknik skapas ett elektroniskt ledstråk med potential att bli både kostnadseffektivt och flexibelt. Projektet leds av Torgil Möller som själv är synskadad. Ledstråket testas nu på Botulfsplatsen i Lund.