Litteraturbaren på Grand i Lund den 1 mars

Nästa Litteraturbar , stipendiat från 2013, på Grand i Lund den 1 mars, har titeln Perspektiv på Churchill – Bengt Liljegren och Svante Nordin kommer att berätta om sina respektive biografier.