GLOW. WEURLANDER OCH POMONA STRING QUARTET

Syftet är att ge ut en skiva med spännande, unikt och nytt program för accordeon och dess stråkkvartett och presentera en ny repertoar som kan spelas på flera olika scener i Skåne, och utanför gränser. Denna sättning är ovanlig. Ävenledes vet få skillnaden mellan dragspel och konsert-accordeon. Syftet är att sprida ny musik tillsammans med stråkkvartett, med hög konstnärlig och teknisk kvalité, skapa fascinerande gränsöverskridande klangbilder och självfallet skapa flera speltillfällen i Sverige och utomlands.