Geopark Skåne fas 2 : geologiska beskrivningar

En geopark består av tre delar: geologiska besöksmål ute i naturen, besöksmål med geologisk anknytning, exempelvis museala utställningar samt olika erbjudande från lokala näringsidkare såsom matupplevelser, aktiviteter, boende eller alternativa transporter – i en enighet som skapar en totalupplevelse. Geoparker ligger sedan 2015 under UNESCO, sidoställt ”Världsarvs-” och ”Biosfärsområden”, och är organiserade i globala och regionala nätverk. Syftet med att skriva de geologiska beskrivningarna på temat ”På kanten av en kontinent” för Geopark Skåne är att lägga en nödvändig vetenskapligt korrekt grund för att kunna berätta den unika historien om Skånes fantastiska geologiska utveckling.